Partners

Avedos

Avedos is een vooruitstrevend softwarebedrijf gefocust op alles dat met Governance, Risk en Compliance (GRC) te maken heeft. Het software platform risk2value maakt gebruik van een baanbrekende aanpak om ondernemingen op een flexibele manier te ondersteunen bij hun individuele eisen aan een breed scala van GRC-toepassingen, waaronder enterprise risk management, information security management, IT risk management, internal control systems, audit management en nog veel meer.

Sinds 2005 heeft avedos zich gewijd aan de verdere ontwikkeling van risk2value om haar klanten te voorzien van een flexibele, geïntegreerde GRC-oplossingsplatform. De oplossing van avedos fungeert als schakel tussen het topmanagement, de 2e en 3e lijn van het management en de bedrijfsvoering, waardoor zelfs in complexe omgevingen betere zakelijke beslissingen op het gebied van risico’s en waarde gemaakt kunnen worden.

Onder onze klanten bevinden zich een aantal van de grootste en meest succesvolle internationale bedrijven op het gebied van automotive, verzekeringen, banken, telecommunicatie, utilities, energy en detailhandel. avedos heeft tevens een aantal lange-termijn partnerships met gerespecteerde organisaties en system integrators opgezet om de gehele GRC waardeketen te dekken.

Bureau van Dijk

Bureau van Dijk is een grote internationale speler in bedrijfsinformatie, gespecialiseerd in business intelligence, met gedetailleerde en betrouwbare informatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd, concernstructuren en “link intelligence” die u kunnen ondersteunen in Counterparty Risk Management en Customer Due Diligence-processen.

Via de database Orbis van Bureau van Dijk met wereldwijde bedrijfsinformatie, krijgt u toegang tot PEP- en sanctielijsten. Daarmee kunt u zowel individuele bedrijven, concerns als bestuurders en managers screenen op potentiële risico’s. In één oogopslag ziet u of een leverancier of klant op sanctielijsten voorkomt. Het “link intelligence” signaleert ook indirecte links met bedrijven op sanctielijsten.

BusinessForensics

Financial institutions, corporations and government organizations alike are facing increasing pressure to eliminate mistakes, waste, fraud and abuse while at the same time margins are decreasing, budgets are reduced and regulatory constraints are growing. Especially attacks, threats and security risks are becoming more complex, versatile and less noticeable and so are the offenders behind them. Existing software solutions to combat these challenges take a long time to implement, are always struggling with their data requirements and moreover, lack a modern architecture to evolve with constantly changing circumstances such as new modus operandi, updated processes, additional detection scenarios, new data types and additional data sources.

BusinessForensics offers new possibilities for every organization with an unprecedented ease of implementation, full integration and continuous adaptability.

DataExpert

Al 25 jaar is DataExpert dé onafhankelijke kennis- en technologiepartner op het gebied van (digitale) criminaliteitsbestrijding. Ze ondersteunen hun opdrachtgevers met een mix van expertise, innovatieve hard-/software, training en support op het gebied van Digital Forensics en Data Analytics.
Tot de opdrachtgevers behoren zowel internationale (de-)centrale overheden, toezichthouders als wereldwijde commerciële organisaties in bijvoorbeeld de financiële sector.

Vanaf 2016 geeft DataExpert opdrachtgevers de mogelijkheid om de bewezen Digital Forensics en Data Analytics technieken uit de opsporingswereld in te zetten in de realisatie van uw (cloud) data governance. Deze technieken zijn bij uitstek geschikt om inzicht te creëren in wat voor data u bezit, om te begrijpen hoe deze data van-in-naar en door uw organisatie stroomt, hoe u over die beweging controle krijgt en dit zo kan inzetten ten gunste van uw organisatie.Uw partner in de strijd tegen misdaad, fraude en (cyber)criminaliteit.

 

 

 

 

Fraude Film Festival

Het Fraude Film Festival zal dit jaar haar vierde editie realiseren en wel op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober aanstaande in het EYE Amsterdam. De donderdag is geserveerd voor genodigden. Op deze dagen komt de publieke en private wereld op het gebied van fraudebestrijding bij elkaar en zij kunnen dan genieten van allerlei films en actief deelnemen bij de debatten rond het thema fraude.

Dit jaar zal er een extra uitgebreid programma worden vertoond op het gebied van cyber.

Human Inference

Human Inference helpt bedrijven om hun klantdata optimaal te benutten. Zij doen dit door klantinformatie voor bedrijven overal beschikbaar en inzichtelijk te maken; wanneer en waar het nodig is. Als onderdeel van Neopost Digital levert Human Inference software-oplossingen aan bedrijven om daarmee de kwaliteit van hun contactdata te optimaliseren. Daarmee zien bedrijven de interactie tussen de organisatie en haar klanten substantieel verbeteren. Als Europese marktleider in datakwaliteit en master data management bedient Human Inference een wereldwijde klantenkring en partnerbase in uiteenlopende branches zoals banken, verzekeraars, gezondheidszorg, energieleveranciers en uitgeverijen.

Institute for Financial Crime

Het Institute for Financial Crime (IFFC) is een netwerkorganisatie en biedt een platform aan de talrijke stakeholders in het complexe landschap van Financieel Economische Criminaliteit (FEC). Deze stakeholders hebben onvoldoende contact met elkaar; dat heeft te maken met een gebrekkige kennisinfrastructuur en onvoldoende bereidheid kennis en informatie te delen. Het is de ambitie van IFFC om zoveel mogelijk stakeholders (personen en organisaties) participant te laten worden van IFFC. Intrinsieke betrokkenheid en de echte wil om samen te werken en te willen vernieuwen zijn dan een randvoorwaarde.

IFFC biedt de participanten toegang tot een uniek netwerk inclusief de nieuwste methodieken en instrumenten, alsmede opleidingen en trainingen. De participanten van IFFC werken gezamenlijk in projecten gericht op het oplossen van knelpunten, het verbeteren en innoveren van hoogwaardig (financieel) forensisch onderzoek, alsmede de ontwikkeling van nieuw instrumentarium dat ingezet kan worden voor een betere bestrijding en beheersing van FEC.

IIA Nederland

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De missie van IIA is om het beroep en vak internal audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten en daarvoor internal auditors, management en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie.

De hoofdtaken van IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis.

LexisNexis

LexisNexis Business Information Solutions (BIS), onderdeel van Reed Elsevier, is een vooraanstaande informatieleverancier voor professionals in verschillende sectoren wereldwijd. Op het gebied van Risk & Compliance helpt LexisNexis om uw organisatie te beschermen tegen imagoschade en alert te zijn op signalen van fraude, corruptie, faillissementen en te voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving, zoals de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

LexisNexis biedt een totaaloplossing om de werkprocessen in uw organisatie optimaal in te richten voor screening en monitoring. U heeft toegang tot real time informatie uit relevante (inter)nationale databanken om uitgebreide due diligence uit te voeren en zo te voldoen aan de verplichtingen.

Netskope

Netskope™ is the leading cloud access security broker (CASB). Netskope gives IT the ability to find, understand, and secure cloud apps. Only Netskope empowers organizations to direct usage, protect sensitive data, and ensure compliance in real-time, on any device, for any cloud app so the business can move fast, with confidence

Public Values

In de publieke sector gaat het om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen met publiek geld. Logisch dat hier goed toezicht op moet zijn. Governance is het kernbegrip hiervoor. Governance gaat over sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. Public Values helpt organisaties in de publieke sector om de governance zodanig vorm te geven dat de doelstellingen en de mens centraal staan.

Elke organisatie heeft doelstellingen. De realisatie van deze doelstellingen wordt bedreigd door risico’s. Risicomanagement zorgt ervoor dat deze risico’s worden beheerst zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Public Values werkt vanuit de bedoeling en de mens centraal. Compliance is een randvoorwaarde en geen doel.

RISKiD

De missie van RISKiD is het verbeteren van risicomanagement binnen organisaties en projecten. RISKiD is ervan overtuigd dat effectief risicomanagement alleen bereikt kan worden door het verhogen van het risicobewustzijn over de gehele organisatie. dit doen zij door alle stakeholders te betrekken in het risicomanagement proces met innovatieve tooling en sociale technologie.

Risicomanagement wordt interactiever en effectiever door de betrokkenheid van de medewerkers in een organisatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gebruik van de RISKiD tools leidt tot een reductie in arbeidstijd van vijftig procent  en voor wat betreft projecttijd ligt dat tussen de zestig en negentig procent. RISKiD werkt nauw samen met wetenschappelijke instellingen zoals de TU delft en experts uit het risicomanagement domein en “Collaboration Engineering” domein.

Transparency International Nederland

Transparency International (TI) is een internationale non-gouvernementele organisatie (NGO) voor bestrijding van corruptie. Transparency International Nederland (TI-NL) is de Nederlandse afdeling van TI.

Transparency International Nederland (TI-NL) is opgericht als een vereniging met leden. TI-NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling met erkende ANBI-status. TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij van corruptie zijn. Hierbij wordt sterk gekeken naar verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.

Welten

Welten is sinds 1992 een toonaangevende partner op het gebied van capaciteit, opleiding en financieel klantcontact voor professionals en financiële instellingen. De interim professionals van Welten zijn hbo/wo opgeleid, voldoen aan de wettelijke vakbekwaamheidseisen en zijn direct inzetbaar bij  relaties.

Het groeiende regelgevingsklimaat, de toename van de zakelijke complexiteit en de focus op aansprakelijkheid hebben gevolgen voor organisaties die een groot aantal bestuurders, risico en compliance initiatieven moeten doorvoeren. De daarmee gepaard gaande implementatietrajecten, reviewactiviteiten en dataverrijkingsopdrachten verlangen de inzet van deskundige professionals.

Samen met het opleidingsbedrijf Dukers & Baelemans richt Welten zich op de persoonlijke groei van de financiële professional en de ontwikkeling van de financiële branche. Welten is in staat om maatwerkoplossingen te bieden die aansluiten bij de actuele uitdagingen van hun relaties.

YX Company

YX Company beschikt over een meetsysteem waarmee gedrag en cultuur objectief en waardevrij in beeld gebracht kan worden. Daarmee is er grip op gedrag en cultuur in organisaties. Met dit systeem komt men erachter ‘waarom mensen doen wat ze doen’.

Voorspelbare patronen van houding, gedrag en denken in de data, dus na de meting, ontstaan als je het ‘waarom mensen doen wat ze doen’ koppelt aan ‘wat mensen doen of deden’. Het YX-meetsysteem koppelt deze twee dimensies in haar metingen. Hierdoor ontstaat voorspelbare waarde, waarmee (risico-)modellen gemaakt kunnen worden op basis van gedrag en men betrouwbare voorspellingen kan doen van business resultaten.