Sprekers

Ingeborg-Braam

Ingeborg Braam

Mr. Ingeborg Braam is sinds november 2016 Associate bij De Brauw Blackstone Westbroek, waar zij eerder al als Law Assistant werkzaam was. Haar interesse gaat met name uit naar Regulatory & Criminal Enforcement. Voor haar werkzaamheden bij De Brauw Blackstone Westbroek was zij ruim twee jaar werkzaam als buitengriffier op de sectie strafrecht bij de Rechtbank Rotterdam.

Ingeborg is auteur van het boek “Toezicht op schikkingsafspraken met rechtspersonen”, met als ondertitel “de compliance monitor binnen het Nederlandse strafrecht”. Schikkingen van het Openbaar Ministerie met bedrijven staan volop in de aandacht en hierbij wordt kritiek niet geschuwd. In dit boek onderzoekt Ingeborg Braam in hoeverre een compliance monitor als voorwaarde, aanwijzing of straf bij een transactie, voorwaardelijk sepot dan wel strafbeschikking met een rechtspersoon voor een financieel-economisch misdrijf van toegevoegde waarde is voor het Openbaar Ministerie.

 

Wibout

Wibout de Klijne

Wibout de Klijne is sinds juni 2014 Head of Compliance Expertise & Operations bij de Rabobank Groep. Hij leidt daar twee expertisecentra, welke te maken hebben met Financial Economic Crime (fraude, sanctiewetgeving, bestrijding witwassen en customer due diligence) en anderzijds “Markets Abuse and Conflicts”, met als aandachtsgebieden belangenverstrengelingen en bestrijding van corruptie.

Wibout is vanaf 1997 werkzaam bij de Rabobank en begon als Security Officer. Hij maakte carrière binnen de bank en tot aan zijn huidige functie (vanaf juni 2014)  was hij Hoofd Crisis Management en Fraud Investigations.

joost-Gijzel

Joost Gijzel

Joost Gijzel is Solution Advisor FEC bij DataExpert en neemt u graag mee in de mogelijkheden die de bewezen technieken uit de opsporingswereld u bieden in de realisatie van (cloud) data governance. Hoe past het binnen Risk Management en hoe kun u het mogelijk ook business wise inzetten?

Joost Gijzel werkt bij DataExpert, al 25 jaar dé onafhankelijke kennis- en technologiepartner op het gebied van (digitale) criminaliteitsbestrijding.  Digital Forensics en Data Analytics technieken zijn bij uitstek geschikt om inzicht te creëren in wat voor data u bezit, om te begrijpen hoe deze data van-in-naar en door uw organisatie stroomt, hoe u over die beweging controle krijgt en dit zo kan inzetten ten gunste van uw organisatie. Naast Data Governance houdt Joost zich dagelijks bezig met Digital Forensics en Data Analytics oplossingen binnen Financial Economic Crime markt voor bijvoorbeeld KYC, due diligence of Litigation. Joost heeft een achtergrond als Projectmanager en is voormalig zelfstandig ondernemer.

 

4Uv5Z0OD

Wim Huisman

Prof. Dr. Mr. Wim Huisman studeerde rechtsgeleerdheid (met als specialisaties criminologie, strafrecht en bestuursrecht) aan de VU en promoveerde in 2001 aan diezelfde universiteit. In 2003 werd Huisman universitair hoofddocent criminologie aan de Universiteit Leiden. In 2007 keerde Huisman terug naar de VU als lid van het bestuur van de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Thans is Huisman hoogleraar criminologie. Vanuit die functie is hij tevens voorzitter van het opleidingsbestuur Criminologie.

Huisman is tevens programmaleider van het facultair onderzoeksprogramma ‘Empirie en Norm bij Delinquent Gedrag en Strafrechtelijke Handhaving’. Daarnaast is hij voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Politiecellen Amsterdam-Amstelland en medeoprichter van de European Working Group on Organizational Crime van de European Society of Criminology.

Michel Jurgens

Michel Jurgens

Mr. Michel Jurgens is als raadsheer werkzaam bij het Gerechtshof Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in fraude, financieel recht en marktmisbruik. Michel Jurgens heeft meer dan tien jaar fraude-ervaring achter de rug als raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam en de rechtbank Arnhem. Bij het gerechtshof Amsterdam behandelde hij de Klimop-zaak, het grootste vastgoedfraudeproces in de Nederlandse geschiedenis.

Momenteel is hij werkzaam in de afdeling civiel recht & belastingrecht van het gerechtshof Amsterdam en behandelt hij zaken op het gebied van financieel recht en beroepsaansprakelijkheidsrecht. Sinds 2015 is Michel Jurgens tevens voorzitter van de Tuchtcommissie Banken. Verder is hij redacteur van het tijdschrift Rechtspraak Financieel Recht (Kluwer) en is hij als docent verbonden aan het opleidingscentrum van de rechterlijke macht (SSR) en aan de Europese Rechtsacademie (ERA).

Thomas-Kramps

Thomas Kramps

Thomas Kramps brings more than 20 years’ experience in the high tech Security Industry. His career has focused on helping IT professionals to eliminate cost and risk, and run company IT systems securely, efficiently and effectively.

With prior experience in new business and regional management at Infoblox and Redwood Software, he is now responsible for managing sales of Netskope’s cloud app security solutions across all industries in the Benelux region.

 

Lammers

Evert-Jan Lammers

Drs Evert-Jan Lammers RA RFA studeerde economie en startte zijn loopbaan in de accountancy bij KPMG in Amsterdam en Parijs. Aansluitend zette hij de Forensic-praktijk op voor KPMG België, die hij zeven jaar heeft geleid. In 2004 was hij een van de oprichters van het onafhankelijke bureau EBBEN waar hij momenteel partner is.

Voorts is hij Executive Professor aan de Antwerp Management School, voorzitter van het Institute of Fraud Auditors (IFA) Belgium, voorzitter van het platform International Cooperation bij het IFFC (Den Haag), voorzitter van European Rating House, en bestuurslid van Transparency International Belgium.

 

liem

Vanessa Liem

Mr. Vanessa Liem is sinds juni 2016 werkzaam als bestuursadviseur bij het Institute for Financial Crime (IFFC) in Den Haag. Zij heeft van 2004 tot 2012 als advocaat gewerkt bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam met als focus financieel-economisch strafrecht, handhaving en compliance (RCE). Zij was betrokken bij meerdere grote interne onderzoeken.

Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar Heineken waar zij tot 2015 werkzaam was als Legal Counsel Business Conduct. De herziening en wereldwijde implementatie van de Code of Business Conduct en Speak Up was waar zij zich onder andere op richtte. In 2016 heeft zij de Stichting Complex Care United (2CU) opgericht.

Joost-Melis

Joost Melis

Joost Melis is sinds februari 2016 Associate Partner bij Philip Sidney Risk & Reputation. Joost heeft tientallen jaren ervaring opgebouwd op directieniveau in de Financial Services Industry. Zo was hij onder andere bijna 7 jaar Bestuursvoorzitter van DeltaLloyd Bank België, CEO van DeltaLloyd Bank Nederland en CEO van de DeltaLloyd Bankengroep. Vanuit deze functies bracht hij één risk management systeem op groepsniveau en hij bracht hij alle niet-financiële risk functies, zoals compliance en  IT-Security onder één dak binnen de groep.

Joost heeft tientallen jaren ervaring in de hypotheekmarkt, retail banking en op het gebied van pensioenvoorzieningen. Hij startte zijn carrière bij AEGON, daarna kwam hij bij Basic Life als onderdeel van ASR en voordat hij bij DeltaLloyd aan de slag ging was hij op directieniveau verantwoordelijk bij SNS Reaal niet alleen voor de online en direct banking activiteiten, maar ook voor het kantorennetwerk in de regio Randstad.

han

Han Moraal

Mr. Han Moraal MPA  is sinds mei 2014 Chairman of the GPEN Committee (Global Prosecutors E-crime Network) at International Association of Prosecutors (IAP) en sinds juni 2014 de nationale vertegenwoordiger van Nederland bij Eurojust (agency European Union).

Han Moraal was daarvoor van 2012 tot 2014 landelijk Hoofdadvocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie, als voorzitter van het bestuur van het nieuwe landelijke Ressortsparket, met in totaal 430 medewerkers, verdeeld over 4 vestigingen. In de periode 2007-2012 was Moraal werkzaam als Procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. In de periode 1998 – 2007 was Han Moraal Hoofdofficier van Justitie, eerst in Groningen en later in Den Haag.

Francois-Ruiter

François Ruiter

François Ruiter is Product Marketing Manager en werkt sinds 2002 bij Human Inference. Als senior consultant heeft hij alle datakwaliteit- en matching technologieën van Human Inference geïmplementeerd bij vele klanten.  Deze ervaring met de producten bij klanten maakte het mogelijk om de overstap te maken naar een product management rol.

In zijn huidige positie als Global Product Marketing Manager bij Neopost / Human Inference is François verantwoordelijk voor alle oplossingen op het gebied van datakwaliteit en master data management. Belangrijkste aandachtsgebieden zijn matching, privacy en Customer Due Diligence.

ERIK

Erik van de Loo

Erik van de Loo is an Affiliate Professor of Organizational Behaviour at INSEAD, where he is Co-Founder and Program Co-Director of “The Executive Master in Consulting and Coaching for Change”. He is Visiting Professor of Leadership at Tias School for Business and Society, Tilburg University, The Netherlands. He has also held the Tun Ismail Abdul Chair of Leadership at UniRazak University in Kuala Lumpur from 2012- 2015. Previously he has held a professorship at the Free University Amsterdam.

He is a partner of Phyleon, Center for Leadership and Change in The Hague, The Netherlands. He helps to create reflective space for leaders and leadership teams in order to become more effective in the interrelated change processes on individual, team and organizational level.
Previously he has worked as a clinical psychologist in the Royal Dutch Army (1981-1984) and as a faculty member at Leiden University (1984 – 1991).
He has published on topics such as the clinical approach to coaching and consultation, organisational change, leadership and corporate governance and boards. His actual research focus is on Board Leadership and Board Dynamics, exploring the interaction between Boards of Executives and Non-Executives in their respective roles at the very top of the organization.

Since 2015 he is a member of the Monitoring Committee Accountancy, overlooking changes and transformations in the accountancy practice in the Netherlands.

Juliëtte-van-Doorn

Juliëtte van Doorn

Mr. Juliëtte van Doorn LL.M is sinds november 2014 Afdelingshoofd van het Expertise Centrum Integriteitstrategie bij de Nederlandsche Bank (DNB). In die hoedanigheid houdt zij zich bezig met toezicht op financiële instellingen en trustkantoren op het gebied van voorkoming en bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, sanctie-omzeiling, corruptie, belangenconflicten en fraude. Tevens is zij verantwoordelijk voor dit integriteitstoezicht op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Juliëtte van Doorn gaf daarvoor reeds leiding aan het DNB-toezicht op trustkantoren en betaalinstellingen en heeft bij de Centrale Bank van Aruba het integriteitstoezicht opgezet en hieraan gedurende een aantal jaar leiding gegeven.

Juliëtte studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat zij bij DNB in dienst trad doceerde zij gedurende een aantal jaar internationaal privaatrecht aan de Universidad Pompeu Fabra in Barcelona en werkte bij advocatenkantoren Allen & Overy en Houthoff Buruma

Kenny van Ierlant 2

Kenny van Ierlant

Kenny van Ierlant is sinds enkele maanden Global Leader Digital Platform bij Virtual Clarity (UK). Sinds augustus 2015 is hij tevens Digital Director & Thought Leader bij de KNVI ( Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals). Van Ierlant geldt als een expert op het gebied van technologische ontwikkelingen op het gebied van “digital transformation”.  Van Ierlant heeft meer dan dertig jaar ervaring op het snijvlak van IT en business en kent beide kanten van de tafel. Zo was hij ook gedurende enkele jaren Senior Director Strategy & Digital Transformation  bij PwC en bekleedde hij diverse managementfuncties in het bedrijfsleven.

Kenny is in staat om mensen en organisaties in beweging te laten schieten en neemt daarbij geen blad voor de mond. Zo loopt hij al jaren rond met een revolutionair, ingrijpend idee voor de publieke sector.

Jan-van-Koningsveld

Jan van Koningsveld

Mr. Dr. Jan van Koningsveld  heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van financieel rechercheren. Vooral in relatie met misbruik van (buitenlandse) rechtspersonen. Vanaf 1986 is hij werkzaam geweest bij de FIOD. Hij was toen belast met het voorbereiden en uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken naar allerlei vormen van financieel-economische criminaliteit zoals belastingfraude, beleggingsfraude, corruptie, oplichting, faillissementsfraude en het witwassen van de hieruit verkregen gelden. Deze onderzoeken hebben vaak een internationale component waarbij hij veel rechtshulpverzoeken gedaan heeft aan ongeveer 20 verschillende Tax Havens in de wereld. Vandaar dat Jan veel praktische ervaring heeft opgedaan met buitenlandse rechtspersonen, trusts, trustkantoren en offshore-dienstverlening. Van Koningsveld heeft als lid deel uitgemaakt van diverse multidisciplinaire onderzoeksteams die onderzoek hebben verricht naar de georganiseerde misdaad. Het bijzondere is dat Jan actuele praktijkervaring combineert met zijn juridische en wetenschappelijke kennis. Vorig jaar kwam zijn boek “De offshorewereld ontmaskerd” uit.
Manuel van Vlaanderen

Manuel van Vlaanderen

Manuel van Vlaanderen is sinds mei 2014 werkzaam als Senior Operational Risk Manager bij KNAB. Hij is verantwoordelijk voor alle Risk & Control processen bij KNAB en voor de implementatie van (nieuwe) richtlijnen. Hij heeft ook het SIRA project succesvol geïmplementeerd binnen deze bank.

Voordat hij naar KNAB ging was hij binnen het AEGON concern als Senior Operational Risk Manager vanaf 2008 werkzaam bij AEGON Bank.

Photo-Aldo-Verbruggen

Aldo Verbruggen

Mr. Aldo Verbruggen is advocaat-partner te Amsterdam bij Jones Day. Hij is gespecialiseerd in financieel-economisch strafrecht, waaronder cyber & IT crime, milieu-, medisch en ondernemingsstrafrecht en corporate investigations. Hij heeft rijke ervaring op het terrein van fraude en financieel-economisch strafrecht en rijke onderzoekservaring – zowel als officier van justitie als advocaat-onderzoeker.

Als officier van justitie heeft hij verschillende managementposities binnen het Openbaar Ministerie bekleed en was hij betrokken bij de oprichting van het Functioneel Parket. Aldo trad succesvol op als advocaat in complexe en spraakmakende fraude- en milieurechtzaken. Zijn clientèle bestaat doorgaans uit internationale (beursgenoteerde) vennootschappen en hun bestuurders, welke hij adviseert en begeleiding biedt op het gebied van compliance en corporate governance.

Aldo doceert strafrecht – met het accent op financieel-economische onderwerpen – aan verschillende gerenommeerde instituten. Ook is hij een keynote speaker op seminars en congressen.

Aldo zet zich in voor verschillende charities. Zo is hij voorzitter van Stichting Friends for Life, een organisatie die Keniaanse jongeren voorziet van studiebeurzen. Daarnaast zit hij de Nederlandse tak van Amade Mondiale voor, een organisatie die zich inspant voor de rechten van kinderen wereldwijd, ongeacht afkomst, nationaliteit en religie. Aldo is tevens lid van de CR & Anti-Corruptie commissie van de International Chamber of Commerce (ICC) en redacteur van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H).

Holger-Wandt

Holger Wandt

Dr. Holger Wandt is taalkundige en Director Thought Leadership bij Human Inference. Als expert op het gebied van natuurlijke taalverwerking, datakwaliteit en datamanagement draagt hij bij aan de ontwikkeling van oplossingen om het klantcontact en de klantinteractie van organisaties te optimaliseren.

Holger is voorzitter van de DDMA-commissie Klantdata & Dialoog en lid van de Strategische Raad van deze branchevereniging. Daarnaast is hij docent op Nyenrode Business Universiteit (Data Quality Management en Klantgericht Management), de Universiteit Utrecht (Moderne Naamkunde) en de Universität Regensburg (Wirtschaftsinformatik). Taal, datamanagement en klantdialoog zijn de thema’s die al meer dan 25 jaar een prominente plek innemen in zijn werk, zijn presentaties en zijn colleges.