Donderdag 13 juni 2024 - Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

Partners

Avedos

Avedos is een vooruitstrevend softwarebedrijf gefocust op alles dat met Governance, Risk en Compliance (GRC) te maken heeft. Het software platform risk2value maakt gebruik van een baanbrekende aanpak om ondernemingen op een flexibele manier te ondersteunen bij hun individuele eisen aan een breed scala van GRC-toepassingen, waaronder enterprise risk management, information security management, IT risk management, internal control systems, audit management en nog veel meer.

Sinds 2005 heeft avedos zich gewijd aan de verdere ontwikkeling van risk2value om haar klanten te voorzien van een flexibele, geïntegreerde GRC-oplossingsplatform. De oplossing van avedos fungeert als schakel tussen het topmanagement, de 2e en 3e lijn van het management en de bedrijfsvoering, waardoor zelfs in complexe omgevingen betere zakelijke beslissingen op het gebied van risico’s en waarde gemaakt kunnen worden.

Onder onze klanten bevinden zich een aantal van de grootste en meest succesvolle internationale bedrijven op het gebied van automotive, verzekeringen, banken, telecommunicatie, utilities, energy en detailhandel. avedos heeft tevens een aantal lange-termijn partnerships met gerespecteerde organisaties en system integrators opgezet om de gehele GRC waardeketen te dekken.

Fraude Film Festival

Het Fraude Film Festival zal dit jaar haar vijfde editie realiseren. De data zullen binnenkort bekendgemaakt worden. De locatie zal zoals gebruikelijk  het EYE Amsterdam zijn. De donderdag is geserveerd voor genodigden. Op deze dagen komt de publieke en private wereld op het gebied van fraudebestrijding bij elkaar en zij kunnen dan genieten van allerlei films en actief deelnemen bij de debatten rond het thema fraude.

 

Institute for Financial Crime

Het Institute for Financial Crime (IFFC) is een netwerkorganisatie en biedt een platform aan de talrijke stakeholders in het complexe landschap van Financieel Economische Criminaliteit (FEC). Deze stakeholders hebben onvoldoende contact met elkaar; dat heeft te maken met een gebrekkige kennisinfrastructuur en onvoldoende bereidheid kennis en informatie te delen. Het is de ambitie van IFFC om zoveel mogelijk stakeholders (personen en organisaties) participant te laten worden van IFFC. Intrinsieke betrokkenheid en de echte wil om samen te werken en te willen vernieuwen zijn dan een randvoorwaarde.

IFFC biedt de participanten toegang tot een uniek netwerk inclusief de nieuwste methodieken en instrumenten, alsmede opleidingen en trainingen. De participanten van IFFC werken gezamenlijk in projecten gericht op het oplossen van knelpunten, het verbeteren en innoveren van hoogwaardig (financieel) forensisch onderzoek, alsmede de ontwikkeling van nieuw instrumentarium dat ingezet kan worden voor een betere bestrijding en beheersing van FEC.

LexisNexis

LexisNexis Business Information Solutions (BIS), onderdeel van Reed Elsevier, is een vooraanstaande informatieleverancier voor professionals in verschillende sectoren wereldwijd. Op het gebied van Risk & Compliance helpt LexisNexis om uw organisatie te beschermen tegen imagoschade en alert te zijn op signalen van fraude, corruptie, faillissementen en te voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving, zoals de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

LexisNexis biedt een totaaloplossing om de werkprocessen in uw organisatie optimaal in te richten voor screening en monitoring. U heeft toegang tot real time informatie uit relevante (inter)nationale databanken om uitgebreide due diligence uit te voeren en zo te voldoen aan de verplichtingen.

IIA Nederland

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De missie van IIA is om het beroep en vak internal audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten en daarvoor internal auditors, management en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie.

De hoofdtaken van IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis.

Public Values

In de publieke sector gaat het om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen met publiek geld. Logisch dat hier goed toezicht op moet zijn. Governance is het kernbegrip hiervoor. Governance gaat over sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. Public Values helpt organisaties in de publieke sector om de governance zodanig vorm te geven dat de doelstellingen en de mens centraal staan.

Elke organisatie heeft doelstellingen. De realisatie van deze doelstellingen wordt bedreigd door risico’s. Risicomanagement zorgt ervoor dat deze risico’s worden beheerst zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Public Values werkt vanuit de bedoeling en de mens centraal. Compliance is een randvoorwaarde en geen doel.

RISKiD

De missie van RISKiD is het verbeteren van risicomanagement binnen organisaties en projecten. RISKiD is ervan overtuigd dat effectief risicomanagement alleen bereikt kan worden door het verhogen van het risicobewustzijn over de gehele organisatie. dit doen zij door alle stakeholders te betrekken in het risicomanagement proces met innovatieve tooling en sociale technologie.

Risicomanagement wordt interactiever en effectiever door de betrokkenheid van de medewerkers in een organisatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gebruik van de RISKiD tools leidt tot een reductie in arbeidstijd van vijftig procent  en voor wat betreft projecttijd ligt dat tussen de zestig en negentig procent. RISKiD werkt nauw samen met wetenschappelijke instellingen zoals de TU delft en experts uit het risicomanagement domein en “Collaboration Engineering” domein.

Transparency International Nederland

Transparency International (TI) is een internationale non-gouvernementele organisatie (NGO) voor bestrijding van corruptie. Transparency International Nederland (TI-NL) is de Nederlandse afdeling van TI.

Transparency International Nederland (TI-NL) is opgericht als een vereniging met leden. TI-NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling met erkende ANBI-status. TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij van corruptie zijn. Hierbij wordt sterk gekeken naar verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.