Donderdag 13 juni 2024 - Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

Programma

TijdOnderwerpSprekers
11.45 uur - 13.15 uur

Inloop, registratie onder andere voor uw PE-punten, overhandiging van het congresboekje en informele lunch met luxe broodjes op het Landgoed Groot Kievitsdal.

13.15 - 13.30 uur

Opening door congresvoorzitter Michel Klompmaker en de beide dagvoorzitters Michelle Fisser en Edwin Weller, waarbij het thema van vandaag nader wordt toegelicht.

13.30 - 14.00 uur

Hoe gaat de grote, internationale speler ING Bank om met RegTech?

Floris Schorer, Global Head of Framework, Reporting & Innovation Group Compliance, van de ING Groep zal inzage geven hoe ING omgaat met de uitdagingen op het gebied van RegTech en zal daarbij opening van zaken geven.

14.00 - 14.30 uur

De gespecialiseerde fintech Hyphe krijgt bij monde van haar CFO Chris Demetrius en haar Group Finance Director Rona Antonius het podium om te spreken over hij zij als fintech omgaan met de transitie van AML5 naar de nieuwe Europese regelgeving MiCA. MiCA is de afkorting van ‘Markets in Crypto-Assets’.

Chris en Rona gaan de tips toelichten die van belang zijn voor fintechs. Hyphe is een zogenaamde  ‘Digital Asset Liquidity Provider’ uit Amsterdam, staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank, en wil op een verantwoorde manier versneld groeien, zonder in problemen te komen met de toezichthouders.

14.30 - 15.00 uur

Ervaringen en aanvaringen met de toezichthouder AFM. 

Wat is de impact van RegTech bij de uitoefening van het toezicht door de AFM. Waarmee werd en wordt een partij als Easybroker geconfronteerd. Hoe werd het spel gespeeld? Waar zaten de knelpunten?  En, last but not least, is er uiteindelijk een oplossing gevonden?

Ervaringen met aanvaringen met toezichthouder AFM uit de eerste hand komen aan bod in deze sessie die in de vorm van een tweegesprek dat zal plaatsvinden tussen de CEO van Easybroker, Norbert Boon en Cor Jan Dasselaar die ervaring heeft als toezichthouder.

15.00- 15.10 uur

Pitches van de twee partijen die na de middagpauze de break out sessies verzorgen onder leiding van de moderatoren van het Risk & Compliance Platform Europe. Dat zijn de Brightstone Group samen met Lumen Group en JS Italy, die vanuit Brussel opereert.

15.10 - 15. 40 uur

Netwerkpauze met niet alcoholische drankjes en koffie, thee naar keuze.

15.40 - 16.20 uur Drie break out sessies naar keuze

De Break Out Sessie A wordt verzorgd door de Brightstone Group en Lumen Group en gaat over de vraag wat de Data Protection Officer kan leren van de Compliance Officer, of juist andersom.

Kan er sprake zijn van kruisbestuiving? Wat valt er van elkaar te leren en wat zijn de valkuilen? Anjeni Bedi-Panchem van CM.com,  Violet Versluijs van Rabobank en Lucas Cremers  van ING Bank. Zij gaan vanuit hun eigen ervaringen nader in op het onderwerp. De moderator van deze break out sessie is Michelle Fisser. De brak out sessie A vindt plaats in de Jachtzaal op de eerste verdieping.

De Break Out Sessie B wordt verzorgd door de dochteronderneming van JS Italy in België, JS Belgium met Samuel Remacle in samenwerking met Complidata, vertegenwoordigd door Filip Verbeke.

Join industry leaders JS and Complidata as they showcase real-world use cases highlighting the transformative potential of AI and Machine Learning within Anti Financial Crime Projects. Gain insights into how leveraging these technologies, once properly configured and customized by domain experts, may enhance operational efficiency, improve risk management, and drive overall value for financial institutions. Explore the challenges related to resourcing and skills, and learn effective strategies to overcome them, ultimately accelerating your organization’s time to value. Don’t miss out on this opportunity to unlock the full potential of compliance technology and propel your institution towards success.

De voertaal van deze break out sessie is Engels en de moderator is Geert Haisma.

De break out sessie B vindt plaats inde Crone Zaal III op de eerste verdieping.

16.30 uur - 16. 45 uur

Inleiding bij het Grote Innovatie & Toezicht Debat. De inleiding wordt verzorgd door Michelle Fisser en de afsluiting van het Grote Debat wordt gedaan door Michael van Woerden. Beiden zullen tijdens dit sterk inhoudelijke debat over de rol van RegTech met de experts en het publiek van gedachten wisselen, voorwaar, een mooie uitdaging voor beiden.

16.45 - 17.45 uur

Het Grote Innovatie & Toezicht Debat onder leiding van Michelle Fisser en Michael van Woerden, met daarbij de vijf experts, die elk vanuit hun eigen invalshoek de verdieping zoeken met hulp van de aanwezigen.

17.45 - 18.30 uur

Netwerkborrel met kleine hapjes

18.30 uur - 21.00 uur

Netwerkdiner in de Parkzaal, waarbij ook het Professorendebat 2023 tussen enerzijds de Belgische hoogleraar Risk Management Stefan Duchateau en hoogleraar Financieel Recht, Bart Joosen.

De gespreksleider van dit Professorendebat 2023 over Innovatie & Toezicht is Menno Weij. De voertaal is Nederlands en aanwezigen worden ook betrokken bij dit interactieve Professorendebat.