Donderdag 13 juni 2024 - Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

Partners

DeComplianceMonitor

DeComplianceMonitor is in Nederland door de Wereldbank benoemd als compliance monitor om bij toonaangevende bedrijven onafhankelijke omvattende reviews uit te voeren.

Voor bedrijven in Nederland is DeComplianceMonitor een ervaren partij om op een grondige manier het huidige Ethics & Compliance programma te laten doorlichten en te versterken, opdat de toezichthouders, de overheid en andere betrokken partijen zoals financiers daar vertrouwen in kunnen stellen.

DeComplianceMonitor biedt de senioriteit, ervaring en deskundigheid om de bedrijfsleiding en / of de Raad van Commissarissen bij te staan wanneer zij op de proef worden gesteld.

EBBEN Partners

EBBEN Partners staat klaar als een organisatie wordt geconfronteerd met een urgente zaak, die direct gevolgen kan hebben voor de continuïteit en reputatie. We zijn er voor vraagstukken die beter vandaag dan morgen opgepakt kunnen worden en bieden oplossingen waarmee de leiding in-control is en blijft en voor vraagstukken gericht op de toekomst. Dit draagt bij aan de realisatie van de doelen van de organisatie. Wij leveren een bijdrage aan het risicomanagement, waaronder integriteit, fraude en geschillen. EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in:
– Onderzoek en forensische diensten
– Audit, risicomanagement en compliance
– Waardering, geschiloplossing en herstructurering.

Fully in Control

Fully in Control is een nieuw en innovatief assessment/ inspectie & management platform in de cloud. De software wordt ingezet voor onder andere management control, risico, compliance, kwaliteit & performance management en allerlei type assessments & inspecties. De oplossing bestaat uit software en een expertsysteem met kennis en Best Practices om organisaties snel op weg te helpen. Fully in Control wordt ontwikkeld en op de markt gebracht door Fully in Control bv.

De software ondersteunt adviseurs en organisaties bij het in control brengen van organisaties, programma’s, projecten en compliance processen. Gebruiksgemak en pragmatiek staan hierbij centraal. Fully in Control werkt eenvoudig en is altijd en overal vanuit de cloud toegankelijk.

IIA Nederland

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. de missie van IIA is om het beroep en vak internal audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten en daarvoor internal auditors, management en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie.

De hoofdtaken van IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis.

VCO, Vereniging van Compliance Professionals

De huidige turbulente economische tijden en continue veranderende externe omgeving van financiële, en niet financiële instellingen vragen om een proactieve compliance functie die in staat is te anticiperen op deze ontwikkelingen. Nieuwe regelgeving, ontwikkelingen in het toezicht, de samenwerking met risk management – maar ook de toenemende rol als gesprekspartner van management bij verantwoordelijk, integer, ondernemen stellen steeds hogere eisen aan de compliance professional. De VCO speelt in op deze ontwikkelingen en biedt haar leden de gelegenheid voor het uitwisselen van ‘lessons learned’, maar ook van ‘best practices’ die nauw aansluiten bij de vele uitdagingen.

De VCO is een Vereniging van Compliance Officers en voor Compliance Officers.