Donderdag 31 mei 2018 - Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

Nieuw toezicht is serious gaming. Het spel, de spelregels, de spelers en het speelveld in de boardroom.

Op donderdag 31 mei 2017 zal andermaal op het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn het Risk & Compliance Jaarcongres plaatvinden. Dit keer over nieuw toezicht en besturen. Het belooft een bijzondere dag te worden; voor het eerst in de geschiedenis komen alle spelers in de boardroom samen. De uitdagingen die de continu veranderende wet- en regelgeving met zich meebrengen zijn voor iedereen die in en rond bestuurskamers functioneren merkbaar. Het spel is gecompliceerd en de belangen zijn groot.

U kunt daar als Event Partner op 31 mei uw voordeel mee doen. Bestuurders, commissarissen en directies, internal auditors, risk en compliance officers, accountants, advocaten en externe toezichthouders zien dat het spel in de boardroom verandert en er grote verschuivingen in vereiste kennis en competenties noodzakelijk zijn.

Het speelveld is in hoog tempo aan het veranderen en daarmee verandert de governance van organisaties. De daarbij behorende traditionele verantwoordelijkheden en het afleggen van verantwoording staan in een andere context. Waar liggen de knelpunten? Wat zou er nu moeten veranderen en beter kunnen om duurzaam meerwaarde te creëren?

Op deze dag ontmoet een divers gezelschap vanuit verschillende sectoren en branches elkaar. En u kunt er bij zijn als Event Partner.

De inschrijving is uitsluitend online. Het programma begint om 12 uur in de Parkzaal.

Sprekers 2018


Maud Bökkerink


Gert Demmink


Jantien HeimelEvent Partners 2018


Risk & Compliance Jaarcongres 2017


Op donderdag 1 juni jongstleden vond het Risk & Compliance Jaarcongres plaats in de vertrouwde omgeving van het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn. Het gevarieerde, interactieve programma met topsprekers zoals keynotes Aldo Verbruggen, Juliëtte van Doorn (De Nederlandsche Bank), Evert-Jan Lammers, Kenny van Ierlant en de professoren Wim Huisman en Erik van de Loo. Zij gaven allen hun originele visie op het gebied van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Het attractieve programma omvatte keuze lunchworkshops, interactieve plenaire sessies en op de praktijk gerichte casestudies, een networking cocktail buiten op het terras en als afsluiting het traditionele networking diner met het Professorendebat tussen Wim Huisman en Erik van de Loo onder leiding van moderator Joost Melis. Het programma werd met zorg samengesteld door Content Director Mr. Michael van Woerden in overleg met Congresvoorzitter drs. Michel Klompmaker. Hieronder vindt een al vast een impressie.